Julen – lyset og hjerternes fest ✨❤️✨

Forleden eftermiddag drak jeg kaffe sammen med et menneske
som jeg holder meget af ❤️

Vi talte om juleforberedelse og juleforventninger – midt i denne søde juletid 🎄

Hun fortalte, at hun netop havde lyttet til en udsendelse, hvor temaet også var jul – med alt det, som hører til af forventninger til sig selv og hinanden. Alle de traditioner, som forventes overholdt – også selvom de måske kunne trænge til et eftersyn 🥰

En af deltagerne fortalte, at hun putter en seddel i sin lomme, når hun drager afsted til julekomsammen i familiens skød. På sedlen står ”kærlighed” ❤️

Hvis det skulle hænde, at der opstår en situation – måske et gammelt mønster, som man gerne vil bryde ud af, så griber hun lige om sedlen i sin lomme. Sedlen med kærlighed ❤️

Hun flytter dermed bevidst sin opmærksomhed til at være i situationen med kærlighed – til sig selv og til familien omkring sig ❤️

Mon ikke vi alle kan have glæde af en seddel med kærlighed i lommen? ❤️

Det kunne også være en krystal. En fingerring. En halskæde ❤️

Blot det at have et symbol på sig. Noget, som vi kan holde fast i, når vi indgår i relationer, hvor alle har den bedste intention – men hvor følelser, forventninger og traditioner kan være på spil 🥰

Med ønsket om en glædelig jul i lys og kærlighed til os alle ✨❤️✨

Fortsæt med at læseJulen – lyset og hjerternes fest ✨❤️✨

Gåtur og stilhed ved Bøllingsø – en stund med refleksion

I torsdags – 9. november – kunne jeg mærke, at naturen kaldte. Jeg havde behov for at overgive mig til naturens beroligende energi og visdom. Undervejs tog denne tekst sin form.

Som I nok har opdaget, så elsker jeg at samarbejde og samskabe med kolleger i feltet af lysarbejde, hvad enten det er kolleger med samme afsæt i englehealing som mig – eller om det er kolleger, der er kaldet ud på en anden trædesten som lysarbejder, fx som lydhealer, fodlæser eller Bachs Blomsterterapeut.

Det er så lærerigt at opleve hinandens måder at folde lysarbejdet ud på. Hvordan vi – ud fra hvert vores afsæt kan binde energiarbejdet sammen – og mødes i et fælles sprog. Påmindelsen om, at vi ikke behøver at være ”all in one” og kunne det hele selv, men at vi skal have tilliden til at samarbejde og spille hinanden gode. Folde hinandens fulde potentiale ud – til glæde for alle de smukke sjæle, som tiltrækkes af hver vores energi.

Jeg er meget optaget af, at vi alle bærer vores unikke kerne ind i det felt, som vores lysarbejde tager sit afsæt i. At der er en mening med, at vi alle sammen står som fyrtårne – med hver vores lysende kerne, og derfor tiltrækker hver af de smukke sjæle, som har behov for hjælp til at skabe en bedre balance i sin fysiske krop og energikroppen (den mentale, følelsesmæssige og åndelige krop).

Som englehealer har jeg gennemført den samme uddannelse og fået den samme ramme som alle mine kolleger, der har studeret på Engleskolen.
Derudover trækker vi hver især på alt det som vi er – i vores unikke kerne – og det som vi har lært af det levede liv.
Det er magisk, og derfor vil vi også – som englehealere – stå som hvert vores unikke fyrtårn og lyse for præcis de smukke sjæle, som tiltrækkes af hver vores unikke energi.

For mig er det fx naturligt at være kanal for lyssprog, hvilket kommer til udtryk ved, at jeg lader et – for os – ukendt sprog flyde igennem mig, når jeg sidder i kanalen som healer.
Lyssproget opleves ofte, når jeg har smukke sjæle til healing på min briks, men kommer også mere og mere igennem, når jeg kanaliserer en meditation i fx kvindecirkler.
Jeg oplever ligeledes, at lyssproget gerne vil igennem, når jeg opholder mig i naturen, og så kan jeg mærke, hvordan min kontakt til træerne og til Moder Jord bliver forstærket.
Det er min erfaring, at lyssproget forstærker det healende lys, som flyder igennem mig som kanal (eller bro) – imellem det kosmiske hjerte og Moder Jords hjerte.

Hen over sommeren har jeg oplevet, at det i høj grad er de feminine energier, som træder ind i feltet, når jeg åbner kanalen. De står i feltet – feminine mestre, gudinder og formødre, som vækker den feminine visdom og healer den feminine side. Den feminine side, som er i os alle – kvinder og mænd, piger og drenge. Den feminine side som folder sig ud efter flere 1000 års maskulin dominans. Vi har alle sammen behov for balance og harmoni imellem det feminine og det maskuline.

Jeg oplever ligeledes, at traditioner fra gamle folkeslag og naturfolk trænger sig på. Runetegnene kalder på mig, og jeg er begyndt – intuitivt – at tegne dem på sten, som jeg finder på mine gåture.

Tillid er en del af min kerne. Jeg er i tillid til det, som kommer til mig. Det, som mærkes rigtigt – i hjertet.

Fortsæt med at læseGåtur og stilhed ved Bøllingsø – en stund med refleksion

Engle og religiøsitet ✨✝️✨

For nylig var jeg til en rund fødselsdag, hvor min bordherre var meget nysgerrig på min praksis som englehealer, og hvad der har ført mig hertil.

Noget af det første han nævnte, da jeg fortalte, at jeg er englehealer var… ”jamen så er vi vel ovre i den religiøse del af kristendommen… det er jo her, at englene kommer ind, ik’?”

Hmm… det var faktisk en god øjenåbner for mig – at mit virke som englehealer kan blive opfattet som en særlig forbundethed til kristendommen. Sådan har jeg det egentlig ikke.

For mig har åbenheden til den spirituelle verden snarere givet fred indeni i forhold til, at vi alle – uanset hvilken religion vi tror på – eller er vokset op i, kommer fra én og samme kilde.

Jeg oplever, at religiøsitet er trosretninger og fortællinger, som er bygget på hændelser, der er foregået, men som er blevet nedfældet og genfortalt ud fra en mental tankegang, hvor der kun var plads til én sandhed.

Min oplevelse er, at Jesus blev inkarneret på Moder Jord for godt 2000 år siden for at så et frø – og forankre et lys, som vi nu – 2000 år senere – er klar til at forstærke og folde ud ✨

At Jesus viste os alle, hvordan vi kan være næstekærlige og tilgivende – også overfor dem, som vi umiddelbart føler har gjort os ondt eller uret. Hvordan vi kan heale. Skabe mirakler. Hvis vi tror på os selv og på det bedste i alt og alle omkring os.

Jeg tror også på, at Jesus gik hånd i hånd med Maria Magdalene, og at de – sammen – holdt den maskuline og den feminine energi i smuk harmoni og respekt for ligeværd imellem mænd og kvinder ♂️☯️♀️

At fortællingen blev en anden – og mere maskulin version – opfatter jeg som et udtryk for den tunge energi, som Moder Jord har befundet sig i – igennem de sidste mange tusinde år, og hvor der har været en stor ubalance imellem maskulin og feminin energi.

Jeg opfatter kristendommen som et religiøst holdepunkt, hvor man har kunnet – og stadig kan – få støtte til at være i livet, med de redskaber som kristendommen stiller til rådighed.

At kristendommen, ligesom alle øvrige trosretninger – i sin grundessens – ønsker at skabe harmoni for sine følgere, at inspirere os til at være gode mennesker.

Der hvor det går galt er, når vi begynder at slåsse om, hvilken religion, der er den rette. Og når religion bliver ”tvistet” til at passe ind i en bestemt retning.

Tænk al den ufred i verden, som vi bliver foruden, når vi hæver os op over Moder Jord – som astronauterne der rejser ud til rumstationerne – og blot oplever Moder Jord som den smukke blå planet, hun er. Der hvor sløret er fjernet. Landegrænserne er væk. Vi ser blot en helhed, en planet, hvor vi alle er stjernevæsner – og hvor vi, hver især, har ansvaret for at skabe det, som vi ønsker.

Det er dét, som englehealing kan. Lige for en stund at bringe os derind (i os selv) og derud (i Universet), hvor vi kan mærke kærligheden. Kærligheden til os selv. Kærligheden til menneskene omkring os. Kærligheden til dyrene omkring os. Kærligheden til vores smukke Moder Jord 🌍

Derfor tror jeg på, at vi alle – uanset, hvor i verden vi er født og vokset op – kommer fra den samme kilde. Den samme gud. Den samme essens.

Og jeg tror på, at vi alle – i vores hjerte – har muligheden for at mærke, at vi er smukke guddommelige væsner, som ikke behøver at gå igennem en religiøs kanal eller tro for at være i kontakt med det guddommelige. Det guddommelige er i os alle.

For mig er kristendommen derfor blevet en overlevering og en fortælling – en ramme for mange af de traditioner, som jeg nyder at være en del af igennem året, fordi jeg er født og opvokset her i Danmark.

Jeg anser mig derfor ikke for at være kristen – i en religiøs forstand, men jeg nyder at fejre de tider på året, hvor vi hylder Jesus’ fødsel, død og genopstandelse.

Jeg nyder også den stilhed, som jeg kan få i kirkerummet, og betaler derfor til et medlemskab af Folkekirken.

Stilheden i kirkerummet er for mig en oplevelse af, at kirkerne er opført på steder, som holder en højtvibrerende energi, ligesom fx klostre og stencirkler.

Jeg nyder også at hylde de tider på året, som har rødder længere tilbage i tiden, og som nogle gange falder sammen med de kristne højtider.

Den spirituelle åbenhed er derfor med til at sætte mig fri, og tage kærligt imod alle de fejringer, som føles rigtige for mig.

Det føles godt at være fri.

Fri til også at kunne mærke sin indre indianer og hylde den energi, som er i alt og alle omkring os. At mærke naturens healende kraft. Træernes visdom. At hylde de vise forfædre og formødre, som levede i gensidig respekt og harmoni med naturen.

At mærke, hvordan denne frihed åbner op for hjertet og den visdom, som gemmer sig dér.

At mærke min afdøde mormors nærvær og kærlighed. Et nærvær som folder sig mere og mere ud. Min mormor som jeg blev navngivet efter. Min mormor, som troligt gik i kirke hver søndag 💖

Fortsæt med at læseEngle og religiøsitet ✨✝️✨

Allehelgen, Halloween, Samhain…. 🍂🎃🍁🧡

Uanset, hvilken tradition, du er tiltrukket af, så er denne uge en kærkommen tid til at huske og mindes vores forfædre og formødre – og alle dem, som kom før dem 🧡

✨️ At mindes og ære de døde
✨️ At udvise taknemmelighed og respekt

Glædelig Allehelgen, Halloween, Samhain ✨️🍂🎃🍁🧡✨️

Her kommer lidt om de forskellige traditioner, og hvordan de på sin vis er flettet ind i hinanden ☀️

ALLEHELGENSDAG
Allehelgensdag er en kristen højtid, hvor man mindes de døde.
I mange lande fejres allehelgensdag den 1. november, men i Danmark falder allehelgensdag den første søndag i november – efter, at en helligdagsreform blev indført i 1770.
Reformationen gjorde op med den katolske forestilling om, at helgener skulle være et særligt bindeled mellem mennesket og Gud.
Man gjorde op med helgendyrkelsen, og det ville være mest naturligt, at allehelgensdag var blevet afskaffet i de protestantiske lande.
Men det skete ikke.
Højtiden ændrede i stedet karakter til at være en dag, hvor man i højere grad mindes afdøde bekendte og de betydningsfulde kristne skikkelser, som helgerne er.

ALLESJÆLESDAG
Nogle århundreder efter indførelsen af allehelgensdag, etablerede den katolske kirke allesjælesdag, hvor man mindedes og bad for de kristne sjæle, som var i skærsilden.
Allesjælesdag faldt den 2. november – dagen efter allehelgensdag. En dag, hvor man bad for sine afdødes sjæle, fordi man mente, at man ved bøn kunne nedbringe sjælenes tid i skærsilden.
I mange europæiske lande blev allesjælesdag afskaffet under reformationen, men den engelske og irske “souling”-skik fortsatte, dog med mindre fokus på at bede for afdødes frelse.

SOULING
I England og Irland, hvor de keltiske samhain-traditioner efterhånden var døet ud, var befolkningen fortsat overbevist om, at der – på denne nat, var en særlig, overnaturlig aktivitet.
Bønnen for de afdøde på allesjælesdag udviklede sig derfor til en skik, der blev kaldt “souling”.
Her ville især børn gå dør til dør og få småkager, for til gengæld at bede for folks afdøde i skærsilden.
Med sig medbragte de ofte udhulede majroer med levende lys, der skulle symbolisere sjælen fanget i skærsilden.

SAMHAIN
Samhain er en gammel keltisk højtid.
En høstfest, hvor kelterne markerede sommerens ende og vinterens begyndelse i natten mellem den 31. oktober og 1. november.
En tid, hvor man mente, at der var en særlig overnaturlig aktivitet, og hvor grænsen mellem det hinsides og det jordiske var brudt.

HALLOWEEN
Halloween fejres hvert år den 31. oktober. Højtiden var oprindelig en amerikansk tradition, hvor omdrejningspunktet er uhygge og gys, men halloween har også fundet sin vej til Danmark.
Halloween er en sammentrækning af det engelske udtryk for allehelgensaften “all hallows eve”.
De skikke, der udøves omkring halloween, er en sammensmeltning af forskellige kristne, britiske og keltiske traditioner.

EL DÍA DE LOS MUERTOS
I Mexico fejrer de “El Día de los Muertos” – De Dødes Dag – den 2. november 🧡
Her mindes man sine kære afdøde og hylder dem med ting, de holdt af, da de var i live 🧡
Traditionen har rødder i både kristne allehelgenstraditioner og gamle atzekertraditioner.

Det er meget smukt, synes jeg 🍁

Disney har lavet en skøn børnefilm (anbefalet fra 7 år) om “El día de los Muertos” – den hedder “Coco” 🧡

Fortsæt med at læseAllehelgen, Halloween, Samhain…. 🍂🎃🍁🧡

Udesidning 🌳✨️💚

Jeg har længe gået med en drøm om at sidde ude en helt nat igennem – og da det viste sig, at min englesøster, Katrine, havde samme drøm… ja så måtte vi jo gøre noget ved det 💚

Der findes et hav af beskrivelser om udesidning (eller “sitting”), men helt basic så handler det om at sidde et fredfyldt sted i naturen fra solnedgang til solopgang – i stilhed 🌳

Derfor er det også mest optimalt at starte ud med en udesidning i forår og sommer, hvor nætterne er korte… men det kunne vi jo ikke vente på 😅

Vi havde aftalt at slå et telt op, hvis det skulle blive nødvendigt at søge ly… måske sove i løbet af natten 🏕

Ligeledes bål indtil vi havde fået os arrangeret 🔥

Det lykkedes os at sidde i absolut stilhed indtil kl. 22.22.

Der måtte jeg omrokere – og ned at ligge. Det blev på mit liggeunderlag, godt pakket ind i flere lag tøj, silkepose, sovepose og tæppe 🥰

Det blev en herlig udsigts “platform” med kig til stjernehimlen igennem trækronerne – wauw, hvor var det smukt 🙏✨️🌳

Således gik resten af natten med skiften imellem at blunde hen, være i en drømmelignende tilstand, og være helt vågen – med kig til himlen, lytte til skovens lyde 🐦🌳✨️

Det var en magisk oplevelse, og det kan anbefales 💖

Som jeg læste et sted: Man trækker ikke stikket ud, når man kobler sig med naturen… man sætter stikket i – lader batterierne op igen 🥰💚

Fortsæt med at læseUdesidning 🌳✨️💚

Fødselsdag ✨

Min kæreste fyldte 60 år i søndags, og der er kommet en tegning ud af min hånd 💖

Fødselsdage er noget helt særligt, for det er jo en fejring af den dag, hvor vi blev født ind i denne inkarnation – en rejse i læring, med glæde og lykke, med bump og nedture… ja en rigtig rutsjebane tur for de fleste af os 😇

Diana Cooper skriver følgende om fødselsdage i sin nye bog “The Golden Future” (nænsomt oversat af mig):

Hvert år på din fødselsdag synger Lady Gaias engle over dig med kærlighed for at forny og byde velkommen til din invitation (til denne inkarnation). De tjekker også, at planen for dit liv stadig passer til dig.

Skal du ændre det oprindelige design?
Opfylder det stadig den vision, du havde, da du inkarnerede?

Hvert syvende år konsulterer din primære ærkeengel din skytsengel for at se, hvordan din mission skrider frem.
Hvis du har brug for støtte eller hjælp, vil dette blive ydet. Det gælder også, hvis du er gået ind på en anden vej eller har udviklet dig mere end forudset.

På din fødselsdag synger englene i dit fulde navns vibration med stor kærlighed for at opmuntre dig. Hvis der skal foretages ændringer på din livsbane, vil dette afspejle sig i englestemmernes vibrationer.

Sig ja tak – og lad englene synge ☀️🪶⭐️

Fortsæt med at læseFødselsdag ✨

Tiden lige nu 💫

Jeg elsker at følge alle de smukke sjæle, som arbejder bevidst med energi, uanset om de har en baggrund i englehealing som mig – eller når det er smukke sjæle, der er blevet kaldet til bevidst energiarbejde via astrologi, shamanisme, kvantefysik, yoga, feng shui, kunst… og ja – jeg kunne blive ved.

Det handler altsammen om energi – og energibevidsthed 💫

Vi er blevet tiltrukket og kaldet af hver vores vej… men vores essens er den samme 💫

På den måde er der også en vej ind i forståelsen af energi for os alle sammen, for når vi lytter til hjertet og vores intuition, så vil vi blive ført derhen, hvor vi kan få vores læring 💫

Præcis som da jeg begyndte at tegne engle – og bare måtte vide mere… og mere. Jeg vidste bare, at det var min vej 💫

Jeg nyder at følge med i andre smukke sjæles opslag og præsentation af energiarbejdet, og hvilken betydning energierne har for os alle. Vi er jo energi 💫

Jeg har derfor haft fornøjelsen af at lytte til en YouTube video med min personlige favorit indenfor astrologi og tiden lige nu – Astrolog Pam Gregory (engelsk).

Her kommer essensen… nænsomt fortolket af mig:


I går var Venus direkte og Jupiter i retrograd. Når Jupiter bevæger sig i retrograd, vil der være 6 planeter i retrograd.

Det tilskynder til at kigge indad. Et tjek af – og opmærksomhed på – vores egne tanker og følelser i de kommende måneder i forhold til alt det, der er sket i de seneste år, især tidligere i år.

Hvis vi så det fra et højere perspektiv, ville vi så gentage disse handlinger og adfærd?
Handlede vi for det højeste gode af alle?
Handlede vi ud fra kærlighed eller frygt?

Når planeterne begynder at bevæge sig direkte senere i år, vil vi have chancen for at ‘rette vores kurs’, hvis det er nødvendigt.

Vær bevidst, kærlig og vis i dine valg og beslutninger!

Det betyder ikke nødvendigvis, at du vil opleve ro omkring dig.

Det er sandsynligt, at tiden vil opleves som kaotisk og turbulent, fordi der strømmer mere og mere højfrekvent lys ind på planeten, og nogle mennesker vil føle behov for at foretage desperate valg og handlinger.

Hold dig væk fra frygten, hvad end der sker.

Arbejd indefra og ud, ikke udefra og ind.

Vid, at du skaber din egen virkelighed.

Din egen frekvens er alt. Alt kommer derfra.

Når først du har sat din kompasnål på glæde, kærlighed, fred, medfølelse og taknemmelighed, er det den slags oplevelser, du vil fortsætte med at møde.

Du kan kun opleve den virkelighed, som du er et frekvensmatch med. Det er en af Universets love.

Vi vil være i stand til at observere begivenheder, der udspiller sig i 3D (3. dimensions energi), og som sandsynligvis vil være “skræmmende ting”, men observer med neutralitet og fortsæt med at skabe din mere kærlige verden, især med andre på din frekvens. Vi gør bemærkelsesværdige fremskridt.

Gå ind i stilheden, elsk stilheden.

Gå med bare fødder i græsset.

Vær i ærefrygt og undren over naturen, fuglesang, spindelvæv og små skift i årstiderne.

Tal med dyrene og planterne.

Kig dybt ind i en blomst.

Se solnedgange og solopgange.

Elsk al Gaias magi som et organisk væsen. Hun guider os hjem.

Hele videoen kan ses her: Pam Gregory – Astrolog

Fortsæt med at læseTiden lige nu 💫

Uhensigtsmæssige mønstre

I aftes mødtes jeg med de smukkeste sjæle i min kvindecirkel, som blev dannet før sommerferien 🙏

Det var en magisk aften, hvor temaet var uhensigtsmæssige mønstre – og hvor svært det kan være at bryde et uhensigtsmæssigt mønster, selv når vi har fået en bevidsthed om det 🥰

Som indledning læste jeg følgende fortælling op i cirklen – en fortælling om en dame, som deltog i en workshop, hvor hun skulle beskrive sit liv i 5 kapitler – “Gå ned ad en anden vej” 💖

Fortællingen ligger på Youtube – Dr. Wayne Dyer “Walk down another street”

Her kommer min version – på dansk:

Kapitel 1:
Jeg går ned ad vejen. Der er et dybt hul. Jeg falder i. Er hjælpeløs. Det tager lang tid at finde ud og op af hullet.

Kapitel 2:
Jeg går ned ad den samme vej. Der er et dybt hul. Jeg lader som om, at jeg ikke ser det. Jeg falder i – igen. Jeg kan ikke tro det… samme sted… og der er ikke min skyld! Det tager lang tid at komme op af hullet.

Kapitel 3:
Jeg går ned ad den samme vej. Der er et dybt hul. Jeg ser hullet. Jeg falder i – igen. Det er en vane. Mine øjne er åbne. Jeg ved, hvor jeg er. Det er min egen skyld. Jeg kommer ud og op af hullet med det samme.

Kapitel 4:
Jeg går ned ad den samme vej. Der er et dybt hul. Jeg går uden om hullet.

Kapitel 5:
Jeg går ned ad en anden vej ❤️

Fortsæt med at læseUhensigtsmæssige mønstre

Lemurien – dans – glæde

Når jeg er kanal for healing i samarbejde med de højtvibrerende energier sker det ofte, at Lemurien energien træder ind i feltet 🩷

Jeg mærker det i min klarfølelse som en intens trang til at danse… ser for mig, hvordan armene hæver sig op over hovedet i feminine bevægelser, imens hofterne vugger fra side til side 💃 (og nej… jeg er ikke god til at danse… men jeg elsker det alligevel 😅)

Lemurientiden ligger cirka 260.000 år tilbage i tiden. Lemurien var et afgrænset område på Moder Jord, hvor der blev sået frø (krystaller) for den langt senere – og mere kendte Atlantis tid.

Vi som var inkarneret i Lemurien, var her på Moder Jord som en højtvibrerende energi.Vi var her for hjælpe naturen og dyrene.

Vi havde et tæt samarbejde med krystaller. Derfor siger man også, at det hellige bjerg – Lemurienbjerget – indvendig er en krystalgrotte fyldt med funklende krystaller.

Lemurientiden var præget af feminin energi og landskabet bliver ofte sammenlignet med Hawaii.

Her efter sommerferien har jeg nærmest oplevet et tema med Lemurien energien i healingsfeltet. Energien kommer ind for at skabe balance imellem den maskuline og den feminine side i vores energikrop 💎

Ved den seneste healing var det som om, at der blev forløst en hinde imellem den højre og venstre hjernehalvdel, da energikroppen var kommet i balance. Det var meget intenst at opleve. Energien kunne flyde frit ⭐️

Da jeg sad i kanalen kom følgende budskab til os alle – fra Lemurien energien:

💎 Vi er frie
💎 Vi skal danse – alle sammen – børn, unge, voksne, ældre
💎 Vi skal danse vores egen dans. Vores egne trin. Den dans som gør glad.
💎 Vi skal huske at glædes

Fortsæt med at læseLemurien – dans – glæde