Allehelgen, Halloween, Samhain…. 🍂🎃🍁🧡

Uanset, hvilken tradition, du er tiltrukket af, så er denne uge en kærkommen tid til at huske og mindes vores forfædre og formødre – og alle dem, som kom før dem 🧡

✨️ At mindes og ære de døde
✨️ At udvise taknemmelighed og respekt

Glædelig Allehelgen, Halloween, Samhain ✨️🍂🎃🍁🧡✨️

Her kommer lidt om de forskellige traditioner, og hvordan de på sin vis er flettet ind i hinanden ☀️

ALLEHELGENSDAG
Allehelgensdag er en kristen højtid, hvor man mindes de døde.
I mange lande fejres allehelgensdag den 1. november, men i Danmark falder allehelgensdag den første søndag i november – efter, at en helligdagsreform blev indført i 1770.
Reformationen gjorde op med den katolske forestilling om, at helgener skulle være et særligt bindeled mellem mennesket og Gud.
Man gjorde op med helgendyrkelsen, og det ville være mest naturligt, at allehelgensdag var blevet afskaffet i de protestantiske lande.
Men det skete ikke.
Højtiden ændrede i stedet karakter til at være en dag, hvor man i højere grad mindes afdøde bekendte og de betydningsfulde kristne skikkelser, som helgerne er.

ALLESJÆLESDAG
Nogle århundreder efter indførelsen af allehelgensdag, etablerede den katolske kirke allesjælesdag, hvor man mindedes og bad for de kristne sjæle, som var i skærsilden.
Allesjælesdag faldt den 2. november – dagen efter allehelgensdag. En dag, hvor man bad for sine afdødes sjæle, fordi man mente, at man ved bøn kunne nedbringe sjælenes tid i skærsilden.
I mange europæiske lande blev allesjælesdag afskaffet under reformationen, men den engelske og irske “souling”-skik fortsatte, dog med mindre fokus på at bede for afdødes frelse.

SOULING
I England og Irland, hvor de keltiske samhain-traditioner efterhånden var døet ud, var befolkningen fortsat overbevist om, at der – på denne nat, var en særlig, overnaturlig aktivitet.
Bønnen for de afdøde på allesjælesdag udviklede sig derfor til en skik, der blev kaldt “souling”.
Her ville især børn gå dør til dør og få småkager, for til gengæld at bede for folks afdøde i skærsilden.
Med sig medbragte de ofte udhulede majroer med levende lys, der skulle symbolisere sjælen fanget i skærsilden.

SAMHAIN
Samhain er en gammel keltisk højtid.
En høstfest, hvor kelterne markerede sommerens ende og vinterens begyndelse i natten mellem den 31. oktober og 1. november.
En tid, hvor man mente, at der var en særlig overnaturlig aktivitet, og hvor grænsen mellem det hinsides og det jordiske var brudt.

HALLOWEEN
Halloween fejres hvert år den 31. oktober. Højtiden var oprindelig en amerikansk tradition, hvor omdrejningspunktet er uhygge og gys, men halloween har også fundet sin vej til Danmark.
Halloween er en sammentrækning af det engelske udtryk for allehelgensaften “all hallows eve”.
De skikke, der udøves omkring halloween, er en sammensmeltning af forskellige kristne, britiske og keltiske traditioner.

EL DÍA DE LOS MUERTOS
I Mexico fejrer de “El Día de los Muertos” – De Dødes Dag – den 2. november 🧡
Her mindes man sine kære afdøde og hylder dem med ting, de holdt af, da de var i live 🧡
Traditionen har rødder i både kristne allehelgenstraditioner og gamle atzekertraditioner.

Det er meget smukt, synes jeg 🍁

Disney har lavet en skøn børnefilm (anbefalet fra 7 år) om “El día de los Muertos” – den hedder “Coco” 🧡

Fortsæt med at læseAllehelgen, Halloween, Samhain…. 🍂🎃🍁🧡